Facebook » ul. Chwaliszewo 76, 61-104 Poznań zawodowykierowca@gmail.com (+48) 728-226-912

Kwalifikacja wstępna od 2. września

Sierpień 26, 2016

2 września rozpoczynamy pierwszy po sezonie wakacyjnym kurs kwalifikacji wstępnej. Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły, są w trakcie lub dopiero zamierzają rozpocząć kurs prawa jazdy kategorii C, CE lub D i zamierzają wykonywać zawód kierowcy.

Oferujemy wygodne szkolenie e-learningowe i możliwość dopasowania godzin zajęć do wymagań kierowców. Nasze materiały pozwalają bardzo dobrze przygotować się do egzaminu. W ciągu ponad 5 lat prowadzenia kursów osiągamy niemal 100% zdawalność.

Ceny naszych szkoleń zawsze zawierają opłatę za egzamin. Nie ma żadnych ukrytych kosztów, a egzaminy odbywają się regularnie. Po zakończonym kursie w ciągu maksymalnie 1,5 tygodnia (czas potrzebny na zorganizowanie egzaminu) każdy Kursant ma możliwość przystąpienia do testu końcowego.

Zapisy na kurs przyjmujemy w biurze na ul. Chwaliszewo 76. Warto jednak wcześniej skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu: 728-226-912. Wszelkie pytania można również zadawać mailowo na zawodowykierowca@gmail.com.