Czas pracy kierowców
Ustawa o czasie pracy kierowców PDF Drukuj Email

Ustawa o czasie pracy kierowców (Dz.U.2004.92.879) z dnia 30 kwietnia 2004r.

Obecny stan prawny (ostatnie zmiany: 31-08-2011)

TEKST USTAWY

 
Rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego PDF Drukuj Email

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

TEKST ROZPORZĄDZENIA

 
Umowa AETR PDF Drukuj Email

Oświadczenie rządowe w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.

TEKST OŚWIADCZENIA cz.1

TEKST OŚWIADCZENIA cz.2

 
Czasy prowadzenia pojazdu i obowiązkowe odpoczynki kierowcy PDF Drukuj Email

Czasy prowadzenia pojazdu i obowiązkowe odpoczynki kierowcy

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 AETR
Czas kierowania Dziennie

maksymalnie 9 godzin, 2x w tygodniu 10 godzin

maksymalnie 9 godzin, 2x w tygodniu 10 godzin
Tygodniowo maksymalnie 56 godzin -
Cykl dwutygodniowy maksymalnie 90 godzin maksymalnie 90 godzin
Przerwy w jeździe Po czasie kierowania 4,5 godziny 4,5 godziny
Przerwa w jeździe minimalnie Co najmniej 45 min. Podzielona na przerwy częściowe 15 i 30 min i to w tej kolejności! Co najmniej 45 min. Podzielona na przerwy częściowe 15 min.
Dzienny czas odpoczynku 1 kierowca 11 godzin z możliwością skrócenia na 3x między odpoczynkami tygodniowymi do 9 godzin bez wyrównania lub 12 godzin rozłożone na dwie części po 3 i 9 godzin - i to w tej kolejności! - każdorazowo w trakcie każdych 24 godzin 11 godzin z możliwością skrócenia na 3x w tygodniu do 9 godzin z wyrównaniem lub 12 godzin rozłożone na dwie lub trzy odcinki po 3 i 9 godzin - z tego jeden min. 8 godzin - każdorazowo w trakcie każdych 24 godzin
2 lub więcej kierowców 9 godzin w trakcie każdych 30 godzin 9 godzin w trakcie każdych 30 godzin
Tygodniowe czasy odpoczynku

45 godzin - regularny tygodniowy okres odpoczynku, skrócenie do 24 godzin z wyrównaniem. Po każdym skróconym czasie odpoczynku musi nastąpić pełen wymiar odpoczynku - wyrównanie skrócenia przed końcem 3 tygodnia

45 godzin łącznie z odpoczynkiem dziennym, skrócenie do 36 godzin w miejscu stałego postoju lub 24 godzin na trasie z wyrównaniem najpóźniej przed zakończeniem tygodnia następującego po skróceniu
 


Jesteś tutaj:

Strona główna / Przepisy artykuły informacje / Czas pracy kierowców

Kontakt

Karol Żuchowski
tel. 728 226 912
e-mail: zawodowykierowca@gmail.com

Ile osób jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości