Jesteś tutaj: Home Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Obowiązek uczestniczenia w kursach kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruje się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego, po którego zaliczeniu otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i wpis do prawa jazdy.

Rodzajów kursów kwalifikacyjnych jest kilka, dlatego dla wszystkich, którzy nie wiedzą lub nie są pewni jaki rodzaj szkolenia potrzebują przygotowaliśmy ściągę. Na stronie Jakie szkolenie wybrać wyjaśniamy dla kogo przeznaczone są wszystkie kursy.

Wymiar godzin szkolenia

Poniższej prezentujemy wymiar godzin poszczególnych części szkoleń w ramach kwalifikacji:

Rodzaj szkolenia – Liczba godzin łącznie (część podstawowa: zajęcia teoretyczne + część specjalistyczna: zajęcia teoretyczne + zajęcia praktyczne w ruchu drogowym + zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych)

Kwalifikacja wstępna – 280 godzin (195 + 65 + 16 + 4)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin (97 + 33 + 8 + 2)
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – 70 godzin (0 + 65 + 5 + 0)
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – 35 godzin (0 + 32,5 + 2,5 + 0)

Szczegółowe programy szkoleń i wymiar godzinowy publikujemy na TEJ stronie

Egzamin

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
– test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, oraz
– test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
– 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym, oraz
– 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.