Facebook » ul. Chwaliszewo 76, 61-104 Poznań zawodowykierowca@gmail.com (+48) 728-226-912

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – kurs przygotowujący do egzaminu

19 marca, 2017

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadane uprawnienia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie licencji na przewóz osób lub rzeczy musi w swojej firmie mieć osobę posiadającą taki certyfikat. Może to być sam przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem, która zdała egzamin i zdobyła uprawnienia.

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych organizuje w całym kraju Instytut Transportu Samochodowego. Składa się z dwóch części: pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru oraz pisemnego zadania egzaminacyjnego. Aby zaliczyć egzamin należy zdobyć minimum 50% z każdej części egzaminu i minimum 60% łącznie z obu części. Szczegóły dotyczące certyfikacji przewoźników znaleźć można na stronach ITS.

Sam egzamin jest wymagający, ale na naszym kursie przygotujemy każdego do sprostania wymogom stawianym przez ITS. Przez 3 dni (sobota-niedziela-sobota) szkolimy z zakresu przepisów prawa, którego znajomość jest sprawdzana na teście. Oprócz podstaw prawnych pokażemy w jaki sposób rozwiązywać zadania, jakie pojawiają się w drugiej części egzaminu. Oferujemy także dostęp do materiałów szkoleniowych (podręczniki), a także bazy pytań testowych, dzięki której zaliczenie egzaminu państwowego będzie o wiele łatwiejsze.