Facebook » ul. Chwaliszewo 76, 61-104 Poznań zawodowykierowca@gmail.com (+48) 728-226-912

Kwalifikacja wstępna


Kwalifikacja wstępna – ceny i warianty kursów

Przepisy dotyczące szkoleń dla kierowców zawodowych są dosyć skomplikowane. Kwalifikacja wstępna występuje aż w 3 wersjach i osoby, które muszą wybrać szkolenie dla siebie mogą mieć problem z dobraniem odpowiedniego.  W HigH Szkoła Jazdy możesz przystąpić do każdego z przewidzianych przepisami kursów. Korzystając z naszego poradnika będziesz mieć pewność, że wybrana wersja szkolenia będzie dla Ciebie odpowiednia.

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Obowiązek uczestniczenia w kursach kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruje się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego, po którego zaliczeniu otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i wpis do prawa jazdy.

Indywidualna pomoc w wyborze szkolenia

Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować naszym Klientom najlepsze usługi. Dlatego przed rozpoczęciem szkolenia nasz specjalista do spraw szkoleń kierowców zawodowych sprawdzi, jakie szkolenie potrzebujesz. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie i każdy uzyska profesjonalną poradę i pomoc. Uczciwie i rzetelnie wytłumaczymy różnice pomiędzy wszystkich rodzajami szkoleń i zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

Egzamin końcowy

Test kwalifikacyjny kończący kursy kwalifikacji wstępnej składa się z dwóch częsci:
– część podstawowa składająca się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, oraz
– część specjalistyczna składająca się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
– 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w części podstawowej, oraz
– 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w częśći specjalistycznej.